USD//Coin USDC

 • USD//Coin giá

  USD 1.01

 • Thay đổi trong 24h

  +0.56%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 354,816,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 243,452,000

Đã cập nhật 26.06.2019 13:39

Đồ thị giá USD//Coin (USDC)

Biểu đồ thể hiện USD//Coin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá USDC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

USD//Coin giáBTC 0.00008USD 1.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.00008USD 0.99
Cao trong 24 giờBTC 0.00009USD 1.01
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.56%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.20%
Thay đổi giá trong 14 ngày+1.22%
Thay đổi giá trong 30 ngày+0.84%
Thay đổi giá trong 60 ngày-2.096%
Thay đổi giá trong 200 ngày+0.56%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 19,320USD 243,452,000
Vốn hóa thị trườngBTC 28,158USD 354,816,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ+3,331,020%
Số lượng hiện hànhUSDC 351,869,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường33
Alexa Rank99,385
Kết quả tìm kiếm Bing955,000
Trang webcircle.com/en/usdc

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo USD//Coin USDC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.