Vectoraic VT

 • Vectoraic VT giá

  USD 0.00044

 • Thay đổi trong 24h

  -7.30%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 14,639

Đã cập nhật 24.10.2019 05:22

Đồ thị giá Vectoraic (VT)

Biểu đồ thể hiện Vectoraic thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá VT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Vectoraic giáBTC 0.000000059USD 0.00044
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000018USD 0.00013
Cao trong 24 giờBTC 0.000000073USD 0.00058
Thay đổi giá trong 24 giờ-7.30%
Thay đổi giá trong 7 ngày-42.84%
Thay đổi giá trong 14 ngày-78.35%
Thay đổi giá trong 30 ngày-82.046%
Thay đổi giá trong 60 ngày-7.59%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2USD 14,639
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhVT 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,322
Alexa Rank9,155,553
Kết quả tìm kiếm Bing29,500
Trang webvectoraic.io
TelegramVectoraic
Twitter@vectoraic

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Vectoraic VT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy