WAX WAX

 • WAX WAX giá

  USD 0.02

 • Thay đổi trong 24h

  +1.67%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 18,555,600

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 305,729

Đã cập nhật 20.01.2020 16:11

Đồ thị giá WAX (WAX)

Biểu đồ thể hiện WAX thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá WAX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

WAX giáBTC 0.0000023USD 0.02
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000022USD 0.02
Cao trong 24 giờBTC 0.0000023USD 0.02
Thay đổi giá trong 24 giờ+1.67%
Thay đổi giá trong 7 ngày+7.82%
Thay đổi giá trong 14 ngày+14.79%
Thay đổi giá trong 30 ngày+9.31%
Thay đổi giá trong 60 ngày-21.88%
Thay đổi giá trong 200 ngày-75.86%
Thay đổi giá trong 1 năm-51.13%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 36USD 305,729
Vốn hóa thị trườngBTC 2,164USD 18,555,600
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 401,307
Số lượng hiện hànhWAX 949,718,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường145
Alexa Rank55,770
Kết quả tìm kiếm Bing2,300,000
Trang webwax.io
Telegramwax_io
FacebookWAX.io.Community
Twitter@WAX_io
Bitcointalk2237916

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo WAX WAX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now