United Bitcoin UBTC

 • United Bitcoin UBTC giá

  USD 0.91

 • Thay đổi trong 24h

  -1.35%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 187,650

Đã cập nhật 17.10.2019 14:06

Đồ thị giá United Bitcoin (UBTC)

Biểu đồ thể hiện United Bitcoin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá UBTC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

United Bitcoin giáBTC 0.00011USD 0.91
Thấp trong 24 giờBTC 0.00011USD 0.90
Cao trong 24 giờBTC 0.00012USD 0.95
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.35%
Thay đổi giá trong 7 ngày-7.98%
Thay đổi giá trong 14 ngày-13.10%
Thay đổi giá trong 30 ngày-20.97%
Thay đổi giá trong 60 ngày-43.60%
Thay đổi giá trong 200 ngày-83.90%
Thay đổi giá trong 1 năm-61.45%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 23USD 187,650
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhUBTC 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,017
Alexa Rank1,218,484
Kết quả tìm kiếm Bing46,700,000
Trang webub.com/#page1
Twitter@United_Bitcoin

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo United Bitcoin UBTC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy