WITChain WIT

 • WITChain giá

  USD 0.000026

 • Thay đổi trong 24h

  +12.70%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 36,663

Đã cập nhật 16.07.2019 19:32

Đồ thị giá WITChain (WIT)

Biểu đồ thể hiện WITChain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá WIT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

WITChain giáBTC 0.0000000025USD 0.000026
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000019USD 0.000021
Cao trong 24 giờBTC 0.0000000026USD 0.000028
Thay đổi giá trong 24 giờ+12.70%
Thay đổi giá trong 7 ngày-14.22%
Thay đổi giá trong 14 ngày-15.93%
Thay đổi giá trong 30 ngày-11.21%
Thay đổi giá trong 60 ngày-56.66%
Thay đổi giá trong 200 ngày-60.44%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 3USD 36,663
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0.00%
Số lượng hiện hànhWIT 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,230
Alexa Rank9,961,404
Kết quả tìm kiếm Bing36,700
Trang webwitchain.org
Telegramwitchain
Twitter@witchaindev
Bitcointalk3073474

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo WITChain WIT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.