Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

0x0.ai: AI Smart Contract 0X0

 • 0x0.ai: AI Smart Contract 0X0 giá

  0.04093

 • Thay đổi trong 24h

  -2.2654%

 • Vốn hóa thị trường

  36899800

 • Lượng giao dịch trong 24h

  514153

Đã cập nhật 28.09.2023 09:42

Đồ thị giá 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0)

Biểu đồ thể hiện 0x0.ai: AI Smart Contract thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá 0X0 hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Máy tính 0x0.ai: AI Smart Contract. Chuyển đổi 0X0 sang USD

Giá hiện tại của 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) đang ở mức 0.04093. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ cho 0X0 là 514153 trên các sàn giao dịch khác nhau. Trong tuần qua, giá của 0x0.ai: AI Smart Contract đã giảm 14.8144%. Giá của tiền điện tử đã giảm 2.2654% trong 24 giờ qua.

Dữ liệu về giá của 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) và các thông tin liên quan khác được trình bày trên trang web này tự động được thu thập từ các nguồn mở. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của nó. COINCOST không liên kết với tiền điện tử 0x0.ai: AI Smart Contract, các nhà phát triển của nó hoặc đại diện của nó theo bất kỳ cách nào.

0x0.ai: AI Smart Contract giá0.00000154710.04093
Thấp 24 Giờ0.000001507030.0398701
Cao 24 Giờ0.000001629540.0431112
Thay đổi giá 24 Giờ-2.2654%
Thay đổi giá 7 Ngày-14.8144%
Thay đổi giá 14 Ngày+7.60753%
Thay đổi giá 30 Ngày+18.0937%
Thay đổi giá 200 Ngày+2138.07%
Thay đổi giá 1 Năm0%
Khối lượng 24 Giờ19514153
Vốn hóa thị trường139536899800
Thay đổi vốn hóa thị trường 24 Giờ 798453
Số lượng hiện hành 891250000
Xếp hạng vốn hóa thị trường434
URL Trang chủ0x0.ai
TelegramAi0x0
Twitter@0x0audits

Xu hướng tìm kiếm Google 0x0.ai: AI Smart Contract

Biểu đồ này cho phép dự báo 0x0.ai: AI Smart Contract 0X0 thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay