Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tất cả đồng tiền điện tử và sàn giao dịch

Giá, các giao dịch và lượng giao dịch tiền điện tử hiện tại

Top 10 tiền mã hóa

Tiền điện tửVốn hóa thị trường
Bitcoin BTC
1246040000000
Ethereum ETH
374482000000
Tether USDT
107673000000
BNB BNB
85696100000
Solana SOL
62195300000
USDC USDC
32315200000
Lido Staked Ether STETH
29222900000
XRP XRP
27398300000
Dogecoin DOGE
23136300000
Toncoin TON
23081400000
Tiền điện tửLượng giao dịch
Tether USDT
56756600000
Bitcoin BTC
45143300000
Ethereum ETH
23223300000
USDC USDC
10466700000
First Digital USD FDUSD
8846180000
Solana SOL
6481140000
Dogecoin DOGE
4026690000
WETH WETH
2885050000
VNST Stablecoin VNST
2831340000
XRP XRP
2371810000

Cryptocurrencies được xem nhiều nhất

Tiền điện tửPhổ biến
Bitcoin BTC
27.363184079602%
Chia XCH
14.925373134328%
Notcoin NOT
10.44776119403%
Ethereum ETH
8.4577114427861%
KOK KOK
7.4626865671642%
PLEX PLEX
6.9651741293532%
Kaspa KAS
6.4676616915423%
Prizm PZM
6.4676616915423%
Solana SOL
5.9701492537313%
cat in a dogs world MEW
5.4726368159204%
Tiền điện tửPhổ biến
Bitcoin BTC
20.674486803519%
GAM3S.GG G3
16.275659824047%
Chia XCH
15.322580645161%
ANON ANON
11.950146627566%
Notcoin NOT
6.6715542521994%
Shiba Inu SHIB
6.524926686217%
PLEX PLEX
6.524926686217%
Sweat Economy SWEAT
5.4985337243402%
Ethereum ETH
5.2785923753666%
Gram GRAM
5.2785923753666%
Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay