Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tất cả đồng tiền điện tử và sàn giao dịch

Giá, các giao dịch và lượng giao dịch tiền điện tử hiện tại

10 đồng tiền điện tử hàng đầu

Tiền điện tửVốn hóa thị trường
Bitcoin BTC
575083000000
Ethereum ETH
244485000000
Tether USDT
74287700000
USD Coin USDC
52970000000
BNB BNB
51796900000
XRP XRP
20788600000
Binance USD BUSD
18653900000
Cardano ADA
17843900000
Solana SOL
17426500000
Dogecoin DOGE
11488900000
Tiền điện tửLượng giao dịch
Tether USDT
50514800000
Bitcoin BTC
29070800000
Ethereum ETH
16643600000
Binance USD BUSD
6381910000
USD Coin USDC
6265950000
ABC Chain ABC
2618900000
XRP XRP
2232590000
VNDC VNDC
2189860000
WETH WETH
1934720000
ZBG Token ZT
1865700000

Tiền điện tử phổ biến

Tiền điện tửPhổ biến
SweatCoin SWEAT
48.94108586831%
PLC Ultima PLCU
12.552945706585%
Terra LUNA
9.2414324220254%
Green Satoshi Token GST
5.9299191374663%
PLEX PLEX
5.6988833269157%
Chia XCH
4.9287639584136%
Green Satoshi Token (BSC) GST
4.1971505583365%
Bitsubishi BITSU
3.0419715055834%
Bitcoin BTC
2.7724297266076%
Shiba Inu SHIB
2.6954177897574%
Tiền điện tửPhổ biến
SweatCoin SWEAT
46.189083820663%
Terra LUNA
20.570175438596%
PLC Ultima PLCU
7.719298245614%
Green Satoshi Token GST
5.9697855750487%
PLEX PLEX
5.4824561403509%
Chia XCH
4.6978557504873%
Bitcoin BTC
3.0116959064327%
Shiba Inu SHIB
2.5487329434698%
KOK KOK
2.1247563352827%
KOK Coin KOK
1.6861598440546%
Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay