Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tất cả đồng tiền điện tử và sàn giao dịch

Giá, các giao dịch và lượng giao dịch tiền điện tử hiện tại

10 đồng tiền điện tử hàng đầu

Tiền điện tửVốn hóa thị trường
Bitcoin BTC
USD 971,175,000,000
Ethereum ETH
USD 279,323,000,000
Binance Coin BNB
USD 78,849,900,000
XRP XRP
USD 53,979,400,000
Tether USDT
USD 49,477,400,000
Cardano ADA
USD 36,827,100,000
Dogecoin DOGE
USD 34,105,700,000
Polkadot DOT
USD 32,652,300,000
Uniswap UNI
USD 17,697,500,000
Litecoin LTC
USD 16,961,300,000
Tiền điện tửLượng giao dịch
Tether USDT
USD 165,362,000,000
Bitcoin BTC
USD 77,576,300,000
Ethereum ETH
USD 62,739,100,000
XRP XRP
USD 16,518,100,000
Dogecoin DOGE
USD 11,684,400,000
Litecoin LTC
USD 11,480,500,000
Binance Coin BNB
USD 10,537,400,000
Bitcoin Cash BCH
USD 9,812,410,000
Binance USD BUSD
USD 9,571,310,000
EOS EOS
USD 5,198,430,000

Tiền điện tử phổ biến

e27dd702ee834bfceb9cffc7b5bf0c70.png
Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay