Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tất cả đồng tiền điện tử và sàn giao dịch

Giá, các giao dịch và lượng giao dịch tiền điện tử hiện tại

10 đồng tiền điện tử hàng đầu

Tiền điện tửVốn hóa thị trường
Bitcoin BTC
460886000000
Ethereum ETH
228779000000
Tether USDT
67646300000
USD Coin USDC
53526600000
BNB BNB
52146800000
Cardano ADA
19462800000
XRP XRP
19168700000
Binance USD BUSD
17999000000
Solana SOL
15395500000
Dogecoin DOGE
11521000000
Tiền điện tửLượng giao dịch
Tether USDT
47073300000
Bitcoin BTC
24901600000
Ethereum ETH
13472200000
USD Coin USDC
5892230000
Binance USD BUSD
5693350000
ABC Chain ABC
2684230000
ZBG ZT
1896400000
Dogecoin DOGE
1874580000
VNDC VNDC
1302230000
XRP XRP
1268710000

Tiền điện tử phổ biến

Tiền điện tửPhổ biến
SweatCoin SWEAT
44.777112441783%
Hashbon HASH
12.242182302063%
PLEX PLEX
9.5808383233533%
PLC Ultima PLCU
8.915502328676%
Chia XCH
6.3872255489022%
Ethereum ETH
4.0585495675316%
Bitcoin BTC
3.8589487691284%
S-Wallet Protocol SWP
3.8589487691284%
Shiba Inu SHIB
3.459747172322%
Acala Dollar AUSD
2.8609447771124%
Tiền điện tửPhổ biến
SweatCoin SWEAT
51.174478313121%
PLC Ultima PLCU
10.422812192724%
PLEX PLEX
9.6471102370807%
Chia XCH
6.0963618485742%
Hashbon HASH
4.9491969845952%
Bitcoin BTC
3.9659128154703%
Ethereum ETH
3.9003605375287%
Shiba Inu SHIB
3.8785097782148%
S-Wallet Protocol SWP
3.1574347208565%
STEPN Green Satoshi Token on Solana GST-SOL
2.8078225718344%
Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay