Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tất cả đồng tiền điện tử và sàn giao dịch

Giá, các giao dịch và lượng giao dịch tiền điện tử hiện tại

10 đồng tiền điện tử hàng đầu

Tiền điện tửVốn hóa thị trường
Bitcoin BTC
USD 602,518,000,000
Ethereum ETH
USD 151,405,000,000
Tether USDT
USD 24,943,500,000
Polkadot DOT
USD 16,515,900,000
XRP XRP
USD 12,239,600,000
Cardano ADA
USD 10,683,500,000
Chainlink LINK
USD 9,446,920,000
Litecoin LTC
USD 9,114,580,000
Bitcoin Cash BCH
USD 8,068,110,000
Binance Coin BNB
USD 6,134,290,000
Tiền điện tửLượng giao dịch
Tether USDT
USD 81,887,600,000
Bitcoin BTC
USD 50,410,600,000
Ethereum ETH
USD 44,124,200,000
Litecoin LTC
USD 5,672,010,000
Bitcoin Cash BCH
USD 5,124,330,000
Chainlink LINK
USD 2,565,260,000
Binance USD BUSD
USD 2,463,360,000
Cardano ADA
USD 2,232,610,000
XRP XRP
USD 2,148,250,000
EOS EOS
USD 1,916,160,000

Tiền điện tử phổ biến

Không tìm thấy

Trade Now