Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tất cả đồng tiền điện tử và sàn giao dịch

Giá, các giao dịch và lượng giao dịch tiền điện tử hiện tại

Top 10 tiền mã hóa

Tiền điện tửVốn hóa thị trường
Bitcoin BTC
515861000000
Ethereum ETH
190866000000
Tether USDT
83198500000
BNB BNB
32188000000
XRP XRP
26938100000
USD Coin USDC
25764700000
Lido Staked Ether STETH
13858700000
Dogecoin DOGE
8615490000
Cardano ADA
8563100000
Solana SOL
8005800000
Tiền điện tửLượng giao dịch
Aave ETH v1 AETH
28821700000
Tether USDT
9552300000
Bitcoin BTC
7407020000
Ethereum ETH
4043700000
Aave USDC v1 AUSDC
2754640000
USD Coin USDC
2348840000
Aave LINK v1 ALINK
1506980000
Binance USD BUSD
1188110000
Aave TUSD v1 ATUSD
789579000
WETH WETH
674227000

Cryptocurrencies được xem nhiều nhất

Tiền điện tửPhổ biến
Sweat Economy SWEAT
42.926829268293%
Chia XCH
14.146341463415%
Bitcoin BTC
11.707317073171%
Decimal DEL
7.8048780487805%
PLEX PLEX
7.3170731707317%
Kaspa KAS
3.9024390243902%
Raptoreum RTM
3.4146341463415%
PayX PAYX
2.9268292682927%
S-Wallet Protocol SWP
2.9268292682927%
KOK KOK
2.9268292682927%
Tiền điện tửPhổ biến
Sweat Economy SWEAT
32.378580323786%
UnleashClub UNLEASH
15.815691158157%
Chia XCH
14.134495641345%
Bitcoin BTC
10.149439601494%
PLEX PLEX
6.7247820672478%
Kaspa KAS
5.9775840597758%
Shiba Inu SHIB
4.4831880448319%
Decimal DEL
4.2963885429639%
S-Wallet Protocol SWP
3.1133250311333%
KOK KOK
2.9265255292653%
Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay