Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tether USDT

 • Tether USDT giá

  0.999483

 • Thay đổi trong 24h

  -0.3073%

 • Vốn hóa thị trường

  61946900000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  48940900000

Đã cập nhật 29.07.2021 21:02

Đồ thị giá Tether (USDT)

Biểu đồ thể hiện Tether thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá USDT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Convert USDT to USD

Tether giá0.00002506040.999483
Thấp trong 24 giờ0.00002462240.982016
Cao trong 24 giờ0.00002532411.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.3073%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.304501%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.311677%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.435188%
Thay đổi giá trong 200 ngày-0.571554%
Thay đổi giá trong 1 năm-0.0551945%
Lượng giao dịch trong 24 giờ122711048940900000
Vốn hóa thị trường155322061946900000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ 1083940000
Số lượng hiện hành 61979000000
Xếp hạng vốn hóa thị trường4
Alexa Rank74251
Kết quả tìm kiếm Bing6680000
Trang webtether.to
Facebooktether.to
Twitter@Tether_to

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Tether USDT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay