Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tether USDT

 • Tether USDT giá

  1

 • Thay đổi trong 24h

  -0.50281%

 • Vốn hóa thị trường

  70141500000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  64438000000

Đã cập nhật 19.10.2021 08:12

Đồ thị giá Tether (USDT)

Biểu đồ thể hiện Tether thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá USDT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Convert USDT to USD

Tether giá0.00001601741
Thấp trong 24 giờ0.00001590730.993127
Cao trong 24 giờ0.00001633781.02
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.50281%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.258044%
Thay đổi giá trong 14 ngày-0.0860021%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.123619%
Thay đổi giá trong 200 ngày+0.0320819%
Thay đổi giá trong 1 năm-0.00098892%
Lượng giao dịch trong 24 giờ103213064438000000
Vốn hóa thị trường112349070141500000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ 78428000
Số lượng hiện hành 69845100000
Xếp hạng vốn hóa thị trường4
Alexa Rank74251
Kết quả tìm kiếm Bing6680000
Trang webtether.to
Facebooktether.to
Twitter@Tether_to

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Tether USDT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy