TRON TRX

 • TRON TRX giá

  USD 0.03

 • Thay đổi trong 24h

  -0.58%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 1,821,310,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,111,770,000

Đã cập nhật 24.09.2020 15:26

Đồ thị giá TRON (TRX)

Biểu đồ thể hiện TRON thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TRX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

TRON giáBTC 0.0000024USD 0.03
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000024USD 0.02
Cao trong 24 giờBTC 0.0000025USD 0.03
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.58%
Thay đổi giá trong 7 ngày-4.026%
Thay đổi giá trong 14 ngày-25.21%
Thay đổi giá trong 30 ngày+1.17%
Thay đổi giá trong 200 ngày+48.70%
Thay đổi giá trong 1 năm+58.11%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 106,838USD 1,111,770,000
Vốn hóa thị trườngBTC 175,024USD 1,821,310,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 219,065
Số lượng hiện hànhTRX 71,660,200,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường14
Alexa Rank41,399
Kết quả tìm kiếm Bing7,680,000
Trang webtron.network
TelegramtronnetworkEN03
Facebooktronfoundation
Twitter@tronfoundation

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo TRON TRX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now