Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

USD Coin USDC

 • USD Coin USDC giá

  1

 • Thay đổi trong 24h

  -0.04457%

 • Vốn hóa thị trường

  32757300000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  2881580000

Đã cập nhật 19.10.2021 07:38

Đồ thị giá USD Coin (USDC)

Biểu đồ thể hiện USD Coin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá USDC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Convert USDC to USD

USD Coin giá0.0000158751
Thấp trong 24 giờ0.0000158240.996783
Cao trong 24 giờ0.00001603381.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.04457%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.265972%
Thay đổi giá trong 14 ngày+0.244084%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.0221589%
Thay đổi giá trong 200 ngày+0.374481%
Thay đổi giá trong 1 năm+0.278654%
Lượng giao dịch trong 24 giờ457452881580000
Vốn hóa thị trường52002432757300000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ 202509000
Số lượng hiện hành 32662700000
Xếp hạng vốn hóa thị trường9
Alexa Rank65370
Kết quả tìm kiếm Bing52300000
Trang webcircle.com/en/usdc

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo USD Coin USDC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy