3X Long Chainlink Token LINKBULL

 • 3X Long Chainlink Token LINKBULL giá

  USD 4,511.38

 • Thay đổi trong 24h

  +3.92%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,273,410

Đã cập nhật 08.08.2020 05:32

Đồ thị giá 3X Long Chainlink Token (LINKBULL)

Biểu đồ thể hiện 3X Long Chainlink Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá LINKBULL hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

3X Long Chainlink Token giáBTC 0.38215USD 4,511.38
Thấp trong 24 giờBTC 0.34955USD 4,146.16
Cao trong 24 giờBTC 0.42108USD 4,954.38
Thay đổi giá trong 24 giờ+3.92%
Thay đổi giá trong 7 ngày+90.84%
Thay đổi giá trong 14 ngày+42.93%
Thay đổi giá trong 30 ngày+180.01%
Thay đổi giá trong 60 ngày+394.42%
Thay đổi giá trong 200 ngày+8.80%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 108USD 1,273,410
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhLINKBULL 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,940
Alexa Rank11,932
Trang webftx.com/tokens/LINKBULL

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo 3X Long Chainlink Token LINKBULL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now