3X Short Chainlink Token LINKBEAR

 • 3X Short Chainlink Token LINKBEAR giá

  USD 0.12

 • Thay đổi trong 24h

  -8.29%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 244,424

Đã cập nhật 08.08.2020 05:22

Đồ thị giá 3X Short Chainlink Token (LINKBEAR)

Biểu đồ thể hiện 3X Short Chainlink Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá LINKBEAR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

3X Short Chainlink Token giáBTC 0.00001USD 0.12
Thấp trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.11
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.14
Thay đổi giá trong 24 giờ-8.29%
Thay đổi giá trong 7 ngày-64.71%
Thay đổi giá trong 14 ngày-62.42%
Thay đổi giá trong 30 ngày-92.28%
Thay đổi giá trong 60 ngày-97.59%
Thay đổi giá trong 200 ngày-99.99%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 21USD 244,424
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhLINKBEAR 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường7,388
Alexa Rank11,932
Trang webftx.com/tokens/LINKBEAR

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo 3X Short Chainlink Token LINKBEAR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now