3X Short Tezos Token XTZBEAR

 • 3X Short Tezos Token XTZBEAR giá

  USD 1.35

 • Thay đổi trong 24h

  -10.55%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 17,643

Đã cập nhật 08.08.2020 06:22

Đồ thị giá 3X Short Tezos Token (XTZBEAR)

Biểu đồ thể hiện 3X Short Tezos Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá XTZBEAR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

3X Short Tezos Token giáBTC 0.00011USD 1.35
Thấp trong 24 giờBTC 0.00010USD 1.16
Cao trong 24 giờBTC 0.00013USD 1.52
Thay đổi giá trong 24 giờ-10.55%
Thay đổi giá trong 7 ngày-40.31%
Thay đổi giá trong 14 ngày-14.81%
Thay đổi giá trong 30 ngày-68.28%
Thay đổi giá trong 60 ngày-57.64%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 17,643
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhXTZBEAR 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,091
Alexa Rank11,932
Trang webftx.com/tokens/XTZBEAR

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo 3X Short Tezos Token XTZBEAR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now