Ampleforth AMPL

 • Ampleforth AMPL giá

  USD 0.76

 • Thay đổi trong 24h

  -0.45%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 273,280,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 29,957,400

Đã cập nhật 08.08.2020 17:25

Đồ thị giá Ampleforth (AMPL)

Biểu đồ thể hiện Ampleforth thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá AMPL hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Ampleforth giáBTC 0.00006USD 0.76
Thấp trong 24 giờBTC 0.00006USD 0.72
Cao trong 24 giờBTC 0.00007USD 0.78
Thay đổi giá trong 24 giờ-0.45%
Thay đổi giá trong 7 ngày+13.16%
Thay đổi giá trong 14 ngày-62.055%
Thay đổi giá trong 30 ngày-60.42%
Thay đổi giá trong 60 ngày-20.33%
Thay đổi giá trong 200 ngày-21.67%
Thay đổi giá trong 1 năm-21.20%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2,536USD 29,957,400
Vốn hóa thị trườngBTC 23,103USD 273,280,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 9,891,640
Số lượng hiện hànhAMPL 358,567,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường31
Alexa Rank56,012
Kết quả tìm kiếm Bing1,160,000
Trang webampleforth.org
TelegramAmpleforth
Facebookampleforthprotocol
Twitter@ampleforthorg

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Ampleforth AMPL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now