Bitball BTB

 • Bitball BTB giá

  USD 0.0013

 • Thay đổi trong 24h

  -3.45%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 320,259

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 450

Đã cập nhật 05.07.2020 04:11

Đồ thị giá Bitball (BTB)

Biểu đồ thể hiện Bitball thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BTB hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitball giáBTC 0.00000015USD 0.0013
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000013USD 0.0012
Cao trong 24 giờBTC 0.00000033USD 0.0030
Thay đổi giá trong 24 giờ-3.45%
Thay đổi giá trong 7 ngày+56.97%
Thay đổi giá trong 14 ngày-24.44%
Thay đổi giá trong 30 ngày-19.012%
Thay đổi giá trong 60 ngày+6.05%
Thay đổi giá trong 200 ngày+20.43%
Thay đổi giá trong 1 năm+471.07%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.049USD 450
Vốn hóa thị trườngBTC 35USD 320,259
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 35,452
Số lượng hiện hànhBTB 240,000,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường966
Alexa Rank1,229,280
Kết quả tìm kiếm Bing26,900
Trang webbitball-btb.com
TelegramBitballGroupChat
Facebookbit.ball.921
Twitter@BitBall_Erc20
Bitcointalk4943502

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitball BTB thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now