BitCash BITC

 • BitCash BITC giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  +15.17%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 162,516

Đã cập nhật 25.05.2020 21:22

Đồ thị giá BitCash (BITC)

Biểu đồ thể hiện BitCash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BITC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BitCash giáBTC 0.0000016USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000014USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.05
Thay đổi giá trong 24 giờ+15.17%
Thay đổi giá trong 7 ngày+74.47%
Thay đổi giá trong 14 ngày+55.00%
Thay đổi giá trong 30 ngày+177.77%
Thay đổi giá trong 60 ngày+141.71%
Thay đổi giá trong 200 ngày-49.79%
Thay đổi giá trong 1 năm-81.60%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 18USD 162,516
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBITC 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,364
Alexa Rank915,503
Kết quả tìm kiếm Bing29,700
Trang webchoosebitcash.com
TelegramchooseBitCash
Twitter@ChooseBitCash
Bitcointalk5106123

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BitCash BITC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now