Bitcoin Cash BCH

 • Bitcoin Cash BCH giá

  USD 252.9

 • Thay đổi trong 24h

  -1.47%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 4,665,560,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 2,215,800,000

Đã cập nhật 07.06.2020 13:06

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash giáBTC 0.02626USD 252.9
Thấp trong 24 giờBTC 0.02615USD 251.94
Cao trong 24 giờBTC 0.02653USD 257.72
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.47%
Thay đổi giá trong 7 ngày+0.60%
Thay đổi giá trong 14 ngày+8.13%
Thay đổi giá trong 30 ngày-0.047%
Thay đổi giá trong 60 ngày+0.38%
Thay đổi giá trong 200 ngày+4.52%
Thay đổi giá trong 1 năm-36.40%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 230,040USD 2,215,800,000
Vốn hóa thị trườngBTC 484,322USD 4,665,560,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 67,271,900
Số lượng hiện hànhBCH 18,428,300
Xếp hạng vốn hóa thị trường5
Alexa Rank140,343
Kết quả tìm kiếm Bing87,800,000
Trang webbitcoincash.org
Twitter@bitcoincash
Bitcointalk2040221

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now