Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Bitcoin Cash BCH

 • Bitcoin Cash BCH giá

  USD 380.51

 • Thay đổi trong 24h

  -10.89%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 7,092,360,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 4,528,390,000

Đã cập nhật 28.01.2021 01:51

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

73598f60a3d454f02957b7c2019d60d5.png
Bitcoin Cash giáBTC 0.01245USD 380.51
Thấp trong 24 giờBTC 0.01212USD 370.4
Cao trong 24 giờBTC 0.01411USD 431.16
Thay đổi giá trong 24 giờ-10.89%
Thay đổi giá trong 7 ngày-25.57%
Thay đổi giá trong 14 ngày-15.77%
Thay đổi giá trong 30 ngày+12.13%
Thay đổi giá trong 200 ngày+59.86%
Thay đổi giá trong 1 năm+9.97%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 148,171USD 4,528,390,000
Vốn hóa thị trườngBTC 232,065USD 7,092,360,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 866,305,000
Số lượng hiện hànhBCH 18,638,900
Xếp hạng vốn hóa thị trường8
Alexa Rank999,966
Kết quả tìm kiếm Bing87,800,000
Trang webbch.info
Telegrambitcoincashnode
73598f60a3d454f02957b7c2019d60d5.png

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade Now