Bitcoin Cash BCH

 • Bitcoin Cash BCH giá

  USD 220.11

 • Thay đổi trong 24h

  -1.88%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 4,060,400,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,636,160,000

Đã cập nhật 03.07.2020 00:59

Đồ thị giá Bitcoin Cash (BCH)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin Cash thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCH hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin Cash giáBTC 0.02417USD 220.11
Thấp trong 24 giờBTC 0.02416USD 218.38
Cao trong 24 giờBTC 0.02436USD 224.94
Thay đổi giá trong 24 giờ-1.88%
Thay đổi giá trong 7 ngày-5.43%
Thay đổi giá trong 14 ngày-8.42%
Thay đổi giá trong 30 ngày-13.21%
Thay đổi giá trong 60 ngày-15.63%
Thay đổi giá trong 200 ngày+6.73%
Thay đổi giá trong 1 năm-47.42%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 179,638USD 1,636,160,000
Vốn hóa thị trườngBTC 446,112USD 4,060,400,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 83,548,800
Số lượng hiện hànhBCH 18,451,200
Xếp hạng vốn hóa thị trường5
Alexa Rank150,898
Kết quả tìm kiếm Bing87,800,000
Trang webbitcoincash.org
Twitter@bitcoincash
Bitcointalk2040221

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin Cash BCH thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now