Bitcoin SV BSV

 • Bitcoin SV BSV giá

  USD 153.7

 • Thay đổi trong 24h

  -2.85%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 2,844,850,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 646,734,000

Đã cập nhật 21.09.2020 10:08

Đồ thị giá Bitcoin SV (BSV)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin SV thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BSV hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin SV giáBTC 0.01403USD 153.7
Thấp trong 24 giờBTC 0.01372USD 150.32
Cao trong 24 giờBTC 0.01451USD 159.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-2.85%
Thay đổi giá trong 7 ngày-5.65%
Thay đổi giá trong 14 ngày-5.91%
Thay đổi giá trong 30 ngày-21.41%
Thay đổi giá trong 200 ngày-33.65%
Thay đổi giá trong 1 năm+24.87%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 59,021USD 646,734,000
Vốn hóa thị trườngBTC 259,624USD 2,844,850,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 81,406,900
Số lượng hiện hànhBSV 18,521,800
Xếp hạng vốn hóa thị trường11
Alexa Rank424,260
Kết quả tìm kiếm Bing6,470,000
Trang webbitcoinsv.com

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin SV BSV thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now