Bitcoin SV BSV

 • Bitcoin SV BSV giá

  USD 154.7

 • Thay đổi trong 24h

  -2.33%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 2,854,530,000

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 716,801,000

Đã cập nhật 03.07.2020 01:44

Đồ thị giá Bitcoin SV (BSV)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin SV thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BSV hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin SV giáBTC 0.01697USD 154.7
Thấp trong 24 giờBTC 0.01687USD 152.96
Cao trong 24 giờBTC 0.01719USD 158.81
Thay đổi giá trong 24 giờ-2.33%
Thay đổi giá trong 7 ngày-10.53%
Thay đổi giá trong 14 ngày-11.79%
Thay đổi giá trong 30 ngày-22.20%
Thay đổi giá trong 60 ngày-27.31%
Thay đổi giá trong 200 ngày+67.09%
Thay đổi giá trong 1 năm-21.78%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 78,632USD 716,801,000
Vốn hóa thị trườngBTC 313,012USD 2,854,530,000
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 64,645,500
Số lượng hiện hànhBSV 18,449,800
Xếp hạng vốn hóa thị trường6
Alexa Rank561,205
Kết quả tìm kiếm Bing6,470,000
Trang webbitcoinsv.com

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin SV BSV thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now