BitcoinX BCX

 • BitcoinX BCX giá

  USD 0.000054

 • Thay đổi trong 24h

  +0.47%

 • Vốn hóa thị trường

  USD ?

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 161,800

Đã cập nhật 19.09.2020 03:26

Đồ thị giá BitcoinX (BCX)

Biểu đồ thể hiện BitcoinX thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BitcoinX giáBTC 0.0000000049USD 0.000054
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000048USD 0.000053
Cao trong 24 giờBTC 0.000000035USD 0.00038
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.47%
Thay đổi giá trong 7 ngày+8.01%
Thay đổi giá trong 14 ngày+6.33%
Thay đổi giá trong 30 ngày+0.51%
Thay đổi giá trong 200 ngày-50.80%
Thay đổi giá trong 1 năm-94.22%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 15USD 161,800
Vốn hóa thị trườngBTC ?USD ?
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBCX ?
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,172
Alexa Rank8,013,754
Kết quả tìm kiếm Bing25,500
Trang webbcx.org
Twitter@bcx_team
Bitcointalk2039819

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BitcoinX BCX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now