Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Blockchain Bets BCB

 • Blockchain Bets BCB giá

  0.0141956

 • Thay đổi trong 24h

  +39.513%

 • Vốn hóa thị trường

  12459100

 • Lượng giao dịch trong 24h

  127758

Đã cập nhật 21.05.2024 19:01

Đồ thị giá Blockchain Bets (BCB)

Biểu đồ thể hiện Blockchain Bets thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BCB hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Máy tính Blockchain Bets. Chuyển đổi BCB sang USD

Giá hiện tại của Blockchain Bets (BCB) đang ở mức 0.0141956. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ cho BCB là 127758 trên các sàn giao dịch khác nhau. Trong tuần qua, giá của Blockchain Bets đã tăng 37.4106%. Giá của tiền điện tử đã tăng 39.513% trong 24 giờ qua.

Dữ liệu về giá của Blockchain Bets (BCB) và các thông tin liên quan khác được trình bày trên trang web này tự động được thu thập từ các nguồn mở. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của nó. COINCOST không liên kết với tiền điện tử Blockchain Bets, các nhà phát triển của nó hoặc đại diện của nó theo bất kỳ cách nào.

Blockchain Bets giá0.0000002016250.0141956
Thấp 24 Giờ0.000000144520.0101751
Cao 24 Giờ0.000000207560.0146135
Thay đổi giá 24 Giờ+39.513%
Thay đổi giá 7 Ngày+37.4106%
Thay đổi giá 14 Ngày-10.9902%
Thay đổi giá 30 Ngày-23.1222%
Thay đổi giá 200 Ngày+101.879%
Thay đổi giá 1 Năm+153.896%
Khối lượng 24 Giờ2127758
Vốn hóa thị trường17712459100
Thay đổi vốn hóa thị trường 24 Giờ 3528670
Số lượng hiện hành 877673000
Xếp hạng vốn hóa thị trường1409
URL Trang chủblockchainbets.app
TelegramBCBerc20
Twitter@BCBerc20

Xu hướng tìm kiếm Google Blockchain Bets

Biểu đồ này cho phép dự báo Blockchain Bets BCB thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay