BNB3L BNB3L

 • BNB3L BNB3L giá

  USD 0.38

 • Thay đổi trong 24h

  +22.05%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 434,862

Đã cập nhật 12.07.2020 13:31

Đồ thị giá BNB3L (BNB3L)

Biểu đồ thể hiện BNB3L thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BNB3L hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BNB3L giáBTC 0.00004USD 0.38
Thấp trong 24 giờBTC 0.00003USD 0.31
Cao trong 24 giờBTC 0.00004USD 0.38
Thay đổi giá trong 24 giờ+22.05%
Thay đổi giá trong 7 ngày+48.88%
Thay đổi giá trong 14 ngày+45.71%
Thay đổi giá trong 30 ngày-18.70%
Thay đổi giá trong 60 ngày-31.57%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 47USD 434,862
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBNB3L 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,252
Alexa Rank1,356
Trang webmxc.com/trade/easy#BNB3L_USDT

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BNB3L BNB3L thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now