Bridge Protocol BRDG

 • Bridge Protocol BRDG giá

  USD 0.0022

 • Thay đổi trong 24h

  -12.14%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 508,793

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 5,883

Đã cập nhật 19.09.2020 00:18

Đồ thị giá Bridge Protocol (BRDG)

Biểu đồ thể hiện Bridge Protocol thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BRDG hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bridge Protocol giáBTC 0.00000020USD 0.0022
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000020USD 0.0022
Cao trong 24 giờBTC 0.00000028USD 0.0030
Thay đổi giá trong 24 giờ-12.14%
Thay đổi giá trong 7 ngày-17.58%
Thay đổi giá trong 14 ngày-46.78%
Thay đổi giá trong 30 ngày-62.22%
Thay đổi giá trong 200 ngày+636.9%
Thay đổi giá trong 1 năm+426.47%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 5,883
Vốn hóa thị trườngBTC 47USD 508,793
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 69,337
Số lượng hiện hànhBRDG 228,096,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường933
Alexa Rank851,139
Kết quả tìm kiếm Bing641,000
Trang webbridgeprotocol.io
TelegramBRIDGEprotocol
FacebookBRIDGEprotocol
Twitter@BridgeProtocol
Bitcointalk3374789

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bridge Protocol BRDG thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now