Datamine DAM

 • Datamine DAM giá

  USD 0.10

 • Thay đổi trong 24h

  -16.49%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 524,991

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 133,389

Đã cập nhật 04.08.2020 03:02

Đồ thị giá Datamine (DAM)

Biểu đồ thể hiện Datamine thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá DAM hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Datamine giáBTC 0.00001USD 0.10
Thấp trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.09
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.12
Thay đổi giá trong 24 giờ-16.49%
Thay đổi giá trong 7 ngày-62.44%
Thay đổi giá trong 14 ngày-47.87%
Thay đổi giá trong 30 ngày-49.62%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 12USD 133,389
Vốn hóa thị trườngBTC 47USD 524,991
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 103,022
Số lượng hiện hànhDAM 5,256,800
Xếp hạng vốn hóa thị trường762
Alexa Rank898,217
Trang webdatamine.network
Twitter@dataminenetwork
Bitcointalk5246889

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Datamine DAM thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now