eXPerience Chain XPC

 • eXPerience Chain XPC giá

  USD 0.0000031

 • Thay đổi trong 24h

  +4.17%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 356,338

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 7

Đã cập nhật 06.06.2020 13:58

Đồ thị giá eXPerience Chain (XPC)

Biểu đồ thể hiện eXPerience Chain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá XPC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

eXPerience Chain giáBTC 0.00000000030USD 0.0000031
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000000020USD 0.0000024
Cao trong 24 giờBTC 0.00000000040USD 0.0000040
Thay đổi giá trong 24 giờ+4.17%
Thay đổi giá trong 7 ngày+10.09%
Thay đổi giá trong 14 ngày+2.99%
Thay đổi giá trong 30 ngày-33.57%
Thay đổi giá trong 60 ngày+38.54%
Thay đổi giá trong 200 ngày-17.16%
Thay đổi giá trong 1 năm-79.17%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.00072USD 7
Vốn hóa thị trườngBTC 37USD 356,338
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 14,255
Số lượng hiện hànhXPC 116,316,000,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường876
Alexa Rank9,476,167
Kết quả tìm kiếm Bing12,100,000
Trang webxpchain.io
TelegramXPChain_Global
FacebookXPChain
Twitter@XPChain_Global
Bitcointalk4022431

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo eXPerience Chain XPC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now