GameCredits GAME

 • GameCredits GAME giá

  USD 0.07

 • Thay đổi trong 24h

  -13.28%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 5,254,140

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 662,477

Đã cập nhật 12.07.2020 12:20

Đồ thị giá GameCredits (GAME)

Biểu đồ thể hiện GameCredits thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá GAME hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

GameCredits giáBTC 0.00001USD 0.07
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000USD 0.07
Cao trong 24 giờBTC 0.00001USD 0.08
Thay đổi giá trong 24 giờ-13.28%
Thay đổi giá trong 7 ngày-14.32%
Thay đổi giá trong 14 ngày-14.95%
Thay đổi giá trong 30 ngày+25.02%
Thay đổi giá trong 60 ngày+55.57%
Thay đổi giá trong 200 ngày+80.90%
Thay đổi giá trong 1 năm-0.18%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 72USD 662,477
Vốn hóa thị trườngBTC 568USD 5,254,140
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 920,622
Số lượng hiện hànhGAME 73,061,100
Xếp hạng vốn hóa thị trường332
Alexa Rank639,423
Kết quả tìm kiếm Bing131,000
Trang webgamecredits.org
Facebookgamecredits.gmc
Twitter@Game_Credits
Bitcointalk1010745

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo GameCredits GAME thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now