Genesis Coin GEN

 • Genesis Coin GEN giá

  USD 0.00

 • Thay đổi trong 24h

  0.00%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 0

Đã cập nhật 04.06.2020 09:39

Đồ thị giá Genesis Coin (GEN)

Biểu đồ thể hiện Genesis Coin thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá GEN hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Genesis Coin giáBTC 0.00000USD 0.00
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000USD 0.00
Cao trong 24 giờBTC 0.00000USD 0.00
Thay đổi giá trong 24 giờ0.00%
Thay đổi giá trong 7 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 14 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 30 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0USD 0
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhGEN 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường6,515
Alexa Rank6,601,013
Kết quả tìm kiếm Bing14,200,000
Trang webgenesis-crypto.com
TelegramGenesis_en
FacebookGenesistok
Twitter@Genesis94320501

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Genesis Coin GEN thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now