Hex2T HEX2T

 • Hex2T HEX2T giá

  USD 0.000099

 • Thay đổi trong 24h

  +21.61%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,362,030

Đã cập nhật 06.08.2020 01:27

Đồ thị giá Hex2T (HEX2T)

Biểu đồ thể hiện Hex2T thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá HEX2T hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Hex2T giáBTC 0.0000000085USD 0.000099
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000063USD 0.000071
Cao trong 24 giờBTC 0.0000000088USD 0.00010
Thay đổi giá trong 24 giờ+21.61%
Thay đổi giá trong 7 ngày+68.51%
Thay đổi giá trong 14 ngày+320.44%
Thay đổi giá trong 30 ngày+529.77%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 117USD 1,362,030
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhHEX2T 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,120
Alexa Rank834,724
Trang webhex2x.org
Telegramhex2xOfficial
Twitter@Hex2x_

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Hex2T HEX2T thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now