HNT Chain HNTC

 • HNT Chain HNTC giá

  USD 0.00046

 • Thay đổi trong 24h

  +6.27%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 3,011

Đã cập nhật 01.06.2020 16:18

Đồ thị giá HNT Chain (HNTC)

Biểu đồ thể hiện HNT Chain thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá HNTC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

HNT Chain giáBTC 0.000000049USD 0.00046
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000036USD 0.00034
Cao trong 24 giờBTC 0.000000057USD 0.00055
Thay đổi giá trong 24 giờ+6.27%
Thay đổi giá trong 7 ngày+65.51%
Thay đổi giá trong 14 ngày+55.68%
Thay đổi giá trong 30 ngày+106.29%
Thay đổi giá trong 60 ngày+181.93%
Thay đổi giá trong 200 ngày-94.93%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.32USD 3,011
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhHNTC 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,785
Alexa Rank2,511,576
Trang webhntc.io

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo HNT Chain HNTC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now