HOPE HOPE

 • HOPE HOPE giá

  USD 0.00

 • Thay đổi trong 24h

  0.00%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 0

Đã cập nhật 13.07.2020 14:04

Đồ thị giá HOPE (HOPE)

Biểu đồ thể hiện HOPE thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá HOPE hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

HOPE giáBTC 0.00000USD 0.00
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000USD 0.00
Cao trong 24 giờBTC 0.00000USD 0.00
Thay đổi giá trong 24 giờ0.00%
Thay đổi giá trong 7 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 14 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 30 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0USD 0
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhHOPE 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,252
Alexa Rank8,899,453
Trang webhopescience.io

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo HOPE HOPE thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now