HyperQuant HQT

 • HyperQuant HQT giá

  USD 0.00035

 • Thay đổi trong 24h

  +0.02%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 70,799

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1,821

Đã cập nhật 04.06.2020 09:38

Đồ thị giá HyperQuant (HQT)

Biểu đồ thể hiện HyperQuant thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá HQT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

HyperQuant giáBTC 0.000000037USD 0.00035
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000036USD 0.00034
Cao trong 24 giờBTC 0.000000038USD 0.00037
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.02%
Thay đổi giá trong 7 ngày+30.53%
Thay đổi giá trong 14 ngày+81.18%
Thay đổi giá trong 30 ngày+235.48%
Thay đổi giá trong 60 ngày+411.09%
Thay đổi giá trong 200 ngày-65.79%
Thay đổi giá trong 1 năm-87.95%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.19USD 1,821
Vốn hóa thị trườngBTC 7USD 70,799
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 128
Số lượng hiện hànhHQT 200,000,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,423
Alexa Rank3,140,074
Kết quả tìm kiếm Bing30,400
Trang webhyperquant.net/en
Telegramhyperquant
Facebookhyperquant.net
Twitter@hyperquant_net
Bitcointalk2104362

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo HyperQuant HQT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now