Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Laika LAIKA

 • Laika LAIKA giá

  0.000000163496

 • Thay đổi trong 24h

  -14.4436%

 • Vốn hóa thị trường

  ?

 • Lượng giao dịch trong 24h

  21641

Đã cập nhật 07.12.2022 22:44

Đồ thị giá Laika (LAIKA)

Biểu đồ thể hiện Laika thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá LAIKA hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Máy tính Laika. Chuyển đổi LAIKA sang USD

Giá hiện tại của Laika (LAIKA) là 0.000000163496. Khối lượng giao dịch 24 giờ của LAIKA là 21641 tại các thị trường giao dịch. Tuần trước giá Laika đã tăng 8.21707%. Giá của đồng tiền điện tử đã giảm 14.4436% trong 24 giờ qua.

Dữ liệu về giá của Laika (LAIKA) và các thông tin liên qua khác hiển thị trên trang web này được tự động thu thập từ các nguồn mở do đó chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của nó. COINCOST hoàn toàn không liên quan đến đồng Laika, nhà phát triển và đại diện của nó.

Laika giá0.000000000009716810.000000163496
Thấp trong 24 giờ0.000000000009670510.000000162717
Cao trong 24 giờ0.00000000001168870.000000196675
Thay đổi giá trong 24 giờ-14.4436%
Thay đổi giá trong 7 ngày+8.21707%
Thay đổi giá trong 14 ngày+0.86583%
Thay đổi giá trong 30 ngày-37.6764%
Thay đổi giá trong 200 ngày0%
Thay đổi giá trong 1 năm0%
Lượng giao dịch trong 24 giờ121641
Vốn hóa thị trường??
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0
Số lượng hiện hành ?

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Laika LAIKA thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay