MargiX MGX

 • MargiX MGX giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  -2.87%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 101,153

Đã cập nhật 08.08.2020 17:15

Đồ thị giá MargiX (MGX)

Biểu đồ thể hiện MargiX thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá MGX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

MargiX giáBTC 0.0000010USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000099USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.0000011USD 0.01
Thay đổi giá trong 24 giờ-2.87%
Thay đổi giá trong 7 ngày+47.23%
Thay đổi giá trong 14 ngày+90.28%
Thay đổi giá trong 30 ngày-24.56%
Thay đổi giá trong 60 ngày-52.69%
Thay đổi giá trong 200 ngày+11.42%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 9USD 101,153
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhMGX 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường7,131
Alexa Rank4,973,610
Trang webmargix.org
TelegramMargixGlobal
Twitter@MargixMGX

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo MargiX MGX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now