New Pay Five NP5

 • New Pay Five NP5 giá

  USD 0.00021

 • Thay đổi trong 24h

  +107.90%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 103

Đã cập nhật 25.05.2020 19:53

Đồ thị giá New Pay Five (NP5)

Biểu đồ thể hiện New Pay Five thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá NP5 hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

New Pay Five giáBTC 0.000000024USD 0.00021
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000011USD 0.00010
Cao trong 24 giờBTC 0.000000035USD 0.00031
Thay đổi giá trong 24 giờ+107.90%
Thay đổi giá trong 7 ngày+60.18%
Thay đổi giá trong 14 ngày+13.65%
Thay đổi giá trong 30 ngày-16.81%
Thay đổi giá trong 60 ngày-9.61%
Thay đổi giá trong 200 ngày-80.86%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.012USD 103
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhNP5 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,452
Kết quả tìm kiếm Bing560,000,000
Trang webnp5g.com
Facebooknewpay.pay
Twitter@NewPay1

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo New Pay Five NP5 thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now