NEWLAND NLD

 • NEWLAND NLD giá

  USD 0.0019

 • Thay đổi trong 24h

  +97.57%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 35

Đã cập nhật 25.05.2020 19:27

Đồ thị giá NEWLAND (NLD)

Biểu đồ thể hiện NEWLAND thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá NLD hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

NEWLAND giáBTC 0.00000022USD 0.0019
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000011USD 0.00098
Cao trong 24 giờBTC 0.00000022USD 0.0019
Thay đổi giá trong 24 giờ+97.57%
Thay đổi giá trong 7 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 14 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 30 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày-17.24%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.0040USD 35
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhNLD 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,960
Kết quả tìm kiếm Bing93,200
Trang webnewland.one
Facebookyu.newland.3
Twitter@Newland34009353

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo NEWLAND NLD thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now