Ocean Protocol OCEAN

 • Ocean Protocol OCEAN giá

  USD 0.25

 • Thay đổi trong 24h

  +18.54%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 85,305,500

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 6,311,480

Đã cập nhật 03.08.2020 12:47

Đồ thị giá Ocean Protocol (OCEAN)

Biểu đồ thể hiện Ocean Protocol thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá OCEAN hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Ocean Protocol giáBTC 0.00002USD 0.25
Thấp trong 24 giờBTC 0.00002USD 0.20
Cao trong 24 giờBTC 0.00002USD 0.25
Thay đổi giá trong 24 giờ+18.54%
Thay đổi giá trong 7 ngày+56.84%
Thay đổi giá trong 14 ngày+63.18%
Thay đổi giá trong 30 ngày+213.01%
Thay đổi giá trong 60 ngày+189.13%
Thay đổi giá trong 200 ngày+599.10%
Thay đổi giá trong 1 năm+1,173.84%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 565USD 6,311,480
Vốn hóa thị trườngBTC 7,635USD 85,305,500
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 12,803,100
Số lượng hiện hànhOCEAN 347,266,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường132
Alexa Rank232,175
Kết quả tìm kiếm Bing71,200,000
Trang weboceanprotocol.com
Telegramoceanprotocol
Twitter@oceanprotocol

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Ocean Protocol OCEAN thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now