Overseas Direct Certification ODC

 • Overseas Direct Certification ODC giá

  USD 0.000070

 • Thay đổi trong 24h

  +0.43%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 23

Đã cập nhật 03.08.2020 12:16

Đồ thị giá Overseas Direct Certification (ODC)

Biểu đồ thể hiện Overseas Direct Certification thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ODC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Overseas Direct Certification giáBTC 0.0000000063USD 0.000070
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000062USD 0.000069
Cao trong 24 giờBTC 0.0000000072USD 0.000081
Thay đổi giá trong 24 giờ+0.43%
Thay đổi giá trong 7 ngày-29.81%
Thay đổi giá trong 14 ngày-49.91%
Thay đổi giá trong 30 ngày-35.95%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày-99.31%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.0020USD 23
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhODC 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường7,181
Kết quả tìm kiếm Bing10,100,000
Trang webodctoken.com
Telegramodctoken

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Overseas Direct Certification ODC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now