ODEM ODE

 • ODEM ODE giá

  USD 0.03

 • Thay đổi trong 24h

  -4.22%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 5,871,620

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 183,904

Đã cập nhật 08.08.2020 05:43

Đồ thị giá ODEM (ODE)

Biểu đồ thể hiện ODEM thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ODE hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

ODEM giáBTC 0.0000023USD 0.03
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000022USD 0.03
Cao trong 24 giờBTC 0.0000026USD 0.03
Thay đổi giá trong 24 giờ-4.22%
Thay đổi giá trong 7 ngày-21.77%
Thay đổi giá trong 14 ngày-19.16%
Thay đổi giá trong 30 ngày-37.52%
Thay đổi giá trong 60 ngày-39.59%
Thay đổi giá trong 200 ngày-52.015%
Thay đổi giá trong 1 năm-86.73%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 16USD 183,904
Vốn hóa thị trườngBTC 496USD 5,871,620
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 273,070
Số lượng hiện hànhODE 219,110,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường382
Alexa Rank4,991,965
Kết quả tìm kiếm Bing6,590,000
Trang webodem.io
Telegramodem_io
Facebookodemio
Twitter@ODEM_IO

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo ODEM ODE thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now