Ouroboros OURO

 • Ouroboros OURO giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  -98.74%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 8,177

Đã cập nhật 04.08.2020 11:05

Đồ thị giá Ouroboros (OURO)

Biểu đồ thể hiện Ouroboros thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá OURO hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Ouroboros giáBTC 0.00000071USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000066USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.00006USD 0.65
Thay đổi giá trong 24 giờ-98.74%
Thay đổi giá trong 7 ngày+34.57%
Thay đổi giá trong 14 ngày-7.25%
Thay đổi giá trong 30 ngày-16.10%
Thay đổi giá trong 60 ngày-81.033%
Thay đổi giá trong 200 ngày-72.29%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 8,177
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhOURO 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường3,758
Alexa Rank258,767
Trang webouroboros-crypto.com
Telegramouroboros_lika_world
FacebookOuroboros-crypto-104162034341566
Twitter@CryptoOuroboros
Bitcointalk5177526

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Ouroboros OURO thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now