PLAAS FARMERS TOKEN PLAAS

 • PLAAS FARMERS TOKEN PLAAS giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  +27.03%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 530,244

Đã cập nhật 07.08.2020 00:11

Đồ thị giá PLAAS FARMERS TOKEN (PLAAS)

Biểu đồ thể hiện PLAAS FARMERS TOKEN thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá PLAAS hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

PLAAS FARMERS TOKEN giáBTC 0.00000100USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000040USD 0.00047
Cao trong 24 giờBTC 0.0000012USD 0.01
Thay đổi giá trong 24 giờ+27.03%
Thay đổi giá trong 7 ngày+427.08%
Thay đổi giá trong 14 ngày+231.63%
Thay đổi giá trong 30 ngày+210.26%
Thay đổi giá trong 60 ngày+715.65%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 45USD 530,244
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhPLAAS 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường7,353
Alexa Rank1,314,651
Trang webplaas.io
TelegramPlaas2018
Facebookplaas.io
Twitter@plaasio
Bitcointalk5050459

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo PLAAS FARMERS TOKEN PLAAS thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now