Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

ShibX $SHIBX

 • ShibX $SHIBX giá

  0.00007457

 • Thay đổi trong 24h

  -18.2851%

 • Vốn hóa thị trường

  ?

 • Lượng giao dịch trong 24h

  138308

Đã cập nhật 25.10.2021 05:30

Đồ thị giá ShibX ($SHIBX)

Biểu đồ thể hiện ShibX thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá $SHIBX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Convert $SHIBX to USD

ShibX giá0.000000001224370.00007457
Thấp trong 24 giờ0.000000001112060.00006773
Cao trong 24 giờ0.000000001520560.00009261
Thay đổi giá trong 24 giờ-18.2851%
Thay đổi giá trong 7 ngày+97.8171%
Thay đổi giá trong 14 ngày0%
Thay đổi giá trong 30 ngày0%
Thay đổi giá trong 200 ngày0%
Thay đổi giá trong 1 năm0%
Lượng giao dịch trong 24 giờ2138308
Vốn hóa thị trường??
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0
Số lượng hiện hành ?
Trang webshibxbsc.com
Telegramshib_x
Twitter@ShibXOfficial
Bitcointalk5364994

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo ShibX $SHIBX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy