Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Tianya Token TYT

 • Tianya Token TYT giá

  0.00125674

 • Thay đổi trong 24h

  +5.7906%

 • Vốn hóa thị trường

  ?

 • Lượng giao dịch trong 24h

  796301

Đã cập nhật 28.09.2021 20:04

Đồ thị giá Tianya Token (TYT)

Biểu đồ thể hiện Tianya Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TYT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Convert TYT to USD

Tianya Token giá0.00000002981310.00125674
Thấp trong 24 giờ0.00000002425750.00102255
Cao trong 24 giờ0.00000003476940.00146567
Thay đổi giá trong 24 giờ+5.7906%
Thay đổi giá trong 7 ngày+6.15879%
Thay đổi giá trong 14 ngày-6.20179%
Thay đổi giá trong 30 ngày-18.8179%
Thay đổi giá trong 200 ngày+124.373%
Thay đổi giá trong 1 năm+471.291%
Lượng giao dịch trong 24 giờ19796301
Vốn hóa thị trường??
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ0
Số lượng hiện hành ?
Xếp hạng vốn hóa thị trường2446
Kết quả tìm kiếm Bing22600
Trang webbbs.tianya.cn

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Tianya Token TYT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay