Trust Wallet Token TWT

 • Trust Wallet Token TWT giá

  USD 0.02

 • Thay đổi trong 24h

  +4.83%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 753,503

Đã cập nhật 04.08.2020 11:41

Đồ thị giá Trust Wallet Token (TWT)

Biểu đồ thể hiện Trust Wallet Token thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TWT hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Trust Wallet Token giáBTC 0.0000015USD 0.02
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000014USD 0.02
Cao trong 24 giờBTC 0.0000017USD 0.02
Thay đổi giá trong 24 giờ+4.83%
Thay đổi giá trong 7 ngày+171.37%
Thay đổi giá trong 14 ngày+355.85%
Thay đổi giá trong 30 ngày+348.15%
Thay đổi giá trong 60 ngày+383.31%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 67USD 753,503
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhTWT 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,186
Alexa Rank23,408
Trang webtrustwallet.com
Facebooktrustwalletapp
Twitter@trustwalletapp

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Trust Wallet Token TWT thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now