Turret TUR

 • Turret TUR giá

  USD 0.00052

 • Thay đổi trong 24h

  +3.44%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 20,407

Đã cập nhật 03.08.2020 11:33

Đồ thị giá Turret (TUR)

Biểu đồ thể hiện Turret thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá TUR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Turret giáBTC 0.000000047USD 0.00052
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000043USD 0.00048
Cao trong 24 giờBTC 0.000000067USD 0.00074
Thay đổi giá trong 24 giờ+3.44%
Thay đổi giá trong 7 ngày-19.74%
Thay đổi giá trong 14 ngày-1.022%
Thay đổi giá trong 30 ngày-2.80%
Thay đổi giá trong 60 ngày-36.026%
Thay đổi giá trong 200 ngày-68.62%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2USD 20,407
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhTUR 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,133
Alexa Rank3,500,669
Trang webturc.io
FacebookTurretGlobal
Twitter@Turret4709

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Turret TUR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now