Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

VIBE VIBE

 • VIBE VIBE giá

  0.0164871

 • Thay đổi trong 24h

  +8.90749%

 • Vốn hóa thị trường

  3089660

 • Lượng giao dịch trong 24h

  5612.43

Đã cập nhật 28.01.2022 10:41

Đồ thị giá VIBE (VIBE)

Biểu đồ thể hiện VIBE thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá VIBE hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Máy tính VIBE. Chuyển đổi VIBE sang USD

Giá hiện tại của VIBE (VIBE) là 0.0164871. Khối lượng giao dịch 24 giờ của VIBE là 5612.43 tại các thị trường giao dịch. Tuần trước giá VIBE đã giảm 21.3883%. Giá của đồng tiền điện tử đã tăng 8.90749% trong 24 giờ qua.

Dữ liệu về giá của VIBE (VIBE) và các thông tin liên qua khác hiển thị trên trang web này được tự động thu thập từ các nguồn mở do đó chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của nó. COINCOST hoàn toàn không liên quan đến đồng VIBE, nhà phát triển và đại diện của nó.

VIBE giá0.0000004439530.0164871
Thấp trong 24 giờ0.0000003719890.0138146
Cao trong 24 giờ0.0000005411670.0200973
Thay đổi giá trong 24 giờ+8.90749%
Thay đổi giá trong 7 ngày-21.3883%
Thay đổi giá trong 14 ngày-34.0207%
Thay đổi giá trong 30 ngày-48.1592%
Thay đổi giá trong 200 ngày+97.7443%
Thay đổi giá trong 1 năm-17.5231%
Lượng giao dịch trong 24 giờ?5612.43
Vốn hóa thị trường833089660
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ 128133
Số lượng hiện hành 187132000
Xếp hạng vốn hóa thị trường1632
Alexa Rank1913666
Kết quả tìm kiếm Bing1280000
Trang webvibehub.io
TelegramVIBEHub2
Facebookvibehubvr
Twitter@VibeHubVR
Bitcointalk2044729

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo VIBE VIBE thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay