Wing Finance WING

 • Wing Finance WING giá

  USD 56.94

 • Thay đổi trong 24h

  -19.46%

 • Vốn hóa thị trường

  USD ?

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 26,124,900

Đã cập nhật 18.09.2020 09:49

Đồ thị giá Wing Finance (WING)

Biểu đồ thể hiện Wing Finance thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá WING hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Wing Finance giáBTC 0.00521USD 56.94
Thấp trong 24 giờBTC 0.00508USD 55.54
Cao trong 24 giờBTC 0.00698USD 76.26
Thay đổi giá trong 24 giờ-19.46%
Thay đổi giá trong 7 ngày?%
Thay đổi giá trong 14 ngày?%
Thay đổi giá trong 30 ngày?%
Thay đổi giá trong 200 ngày?%
Thay đổi giá trong 1 năm?%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 2,390USD 26,124,900
Vốn hóa thị trườngBTC ?USD ?
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhWING ?
Trang webwing.finance
TelegramWingDAO
Twitter@Wing_Finance

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Wing Finance WING thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now