Wixlar WIX

 • Wixlar WIX giá

  USD 0.0038

 • Thay đổi trong 24h

  +2.13%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 9,295,830

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 8,965

Đã cập nhật 25.05.2020 19:56

Đồ thị giá Wixlar (WIX)

Biểu đồ thể hiện Wixlar thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá WIX hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Wixlar giáBTC 0.00000044USD 0.0038
Thấp trong 24 giờBTC 0.00000039USD 0.0035
Cao trong 24 giờBTC 0.00000049USD 0.0044
Thay đổi giá trong 24 giờ+2.13%
Thay đổi giá trong 7 ngày+26.78%
Thay đổi giá trong 14 ngày+69.07%
Thay đổi giá trong 30 ngày+83.21%
Thay đổi giá trong 60 ngày+84.46%
Thay đổi giá trong 200 ngày-64.50%
Thay đổi giá trong 1 năm-72.39%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 1USD 8,965
Vốn hóa thị trườngBTC 1,055USD 9,295,830
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 222,537
Số lượng hiện hànhWIX 2,391,800,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường257
Alexa Rank8,143,278
Kết quả tìm kiếm Bing37,100
Trang webwixlar.com
Telegramwixlar
FacebookWixlarCoin
Twitter@WixlarCoin
Bitcointalk3245093

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Wixlar WIX thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now