Zen Protocol ZP

 • Zen Protocol ZP giá

  USD 0.01

 • Thay đổi trong 24h

  -9.33%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 469,142

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 545

Đã cập nhật 13.07.2020 13:41

Đồ thị giá Zen Protocol (ZP)

Biểu đồ thể hiện Zen Protocol thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ZP hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Zen Protocol giáBTC 0.0000015USD 0.01
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000015USD 0.01
Cao trong 24 giờBTC 0.0000017USD 0.02
Thay đổi giá trong 24 giờ-9.33%
Thay đổi giá trong 7 ngày+37.16%
Thay đổi giá trong 14 ngày+38.85%
Thay đổi giá trong 30 ngày+13.03%
Thay đổi giá trong 60 ngày+6.16%
Thay đổi giá trong 200 ngày-35.81%
Thay đổi giá trong 1 năm-93.24%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0.059USD 545
Vốn hóa thị trườngBTC 51USD 469,142
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 49,584
Số lượng hiện hànhZP 33,360,500
Xếp hạng vốn hóa thị trường970
Alexa Rank1,628,030
Kết quả tìm kiếm Bing77,300
Trang webzenprotocol.com
Telegramzenprotocol
Facebookthezenprotocol
Twitter@zen_protocol
Bitcointalk2419093

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Zen Protocol ZP thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now