Zettelkasten ZTTL

 • Zettelkasten ZTTL giá

  USD 0.0024

 • Thay đổi trong 24h

  +249.24%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 1

Đã cập nhật 12.08.2020 12:10

Đồ thị giá Zettelkasten (ZTTL)

Biểu đồ thể hiện Zettelkasten thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá ZTTL hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Zettelkasten giáBTC 0.00000021USD 0.0024
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000060USD 0.00068
Cao trong 24 giờBTC 0.00000021USD 0.0024
Thay đổi giá trong 24 giờ+249.24%
Thay đổi giá trong 7 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 14 ngày+9.84%
Thay đổi giá trong 30 ngày+115.72%
Thay đổi giá trong 60 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 200 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 1 năm-75.32%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 0USD 1
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhZTTL 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường5,424
Alexa Rank4,340,944
Kết quả tìm kiếm Bing29,500
Trang webzettelkasten.org
Twitter@ZettelCrypto
Bitcointalk3207356

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Zettelkasten ZTTL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now