Bắt đầu giao dịch

Alexa Rank

#5,924

Hầu hết các chuyến thăm từ

US

Lượng giao dịch trong 24 giờ

USD 64,911,870 / BTC 7,008.67

Thị trường

Tiền điện tử 34Cặp 156

Vui lòng đợi

Twitter Kraken chính thức

Không tìm thấy

Trade now