Bắt đầu giao dịch

Alexa Rank

#6,544

Hầu hết các chuyến thăm từ

US

Lượng giao dịch trong 24 giờ

USD 388,664,213 / BTC 40,823.29

Thị trường

Tiền điện tử 33Cặp 146

Vui lòng đợi

Twitter Kraken chính thức

Không tìm thấy

Trade now