Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Bắt đầu giao dịch

Alexa Rank

#1371

Hầu hết các chuyến thăm từ

IN

Lượng giao dịch trong 24 giờ

109125809.43598 / 2439.1106266424

Thị trường

Tiền điện tử 188Cặp 339

Vui lòng đợi

Twitter WazirX chính thức

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay